Het consult


In het consult wordt er gekeken naar wat je bezighoudt. Vaak ervaren we een gebrek aan emotionele en sociale steun en zijn we op zoek naar feedback. De sessies bij EmpowerU zijn erop gericht om jou de begeleiding en therapie te bieden die je nodig hebt.

Bruisend van levenskracht

In de sessies wordt gewerkt met het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Vaak hebben we niet door dat het lichaam bruist van energie, van levenskracht. In die levenskracht schuilt ook het zelfgenezend vermogen. Ervaar je lichamelijke of geestelijke klachten? Dan is de levenskracht geblokkeerd. Om die weer vrij te maken, ga je in de sessies op zoek naar de oorzaak van de blokkade. Die blokkade kan lichamelijk zijn, of met je voedingspatroon te maken hebben.  Maar het kan ook voortkomen uit een bepaalde denkwijze, of uit iets wat je hebt meegemaakt. Aan de hand van één of een combinatie van therapieën van EmpowerU wordt er stapsgewijs gewerkt aan het oplossen van die blokkades. Net zo lang tot jouw levenskracht weer voluit stroomt en jij een hogere kwaliteit van leven ervaart. 

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt jouw precieze hulpvraag in kaart gebracht. Samen met Ilkana bepaal je concrete doelen en stel je een agenda op met thema’s waar je aan gaat werken. Ook wordt een behandelplan opgesteld waarin onderemeer het aantal verwachte sessies wordt aangegeven.

Behandeltrajecten

De ervaring leert dat 5 tot 8 sessies meestal voldoende zijn om inzicht te krijgen in welke stressbronnen je beperken en uit welke bronnen je kracht en energie kunt halen. Je krijgt weer handvatten om met bepaalde moeilijke situaties om te gaan.