Wat is ACT?

Acceptance Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie die de aandacht naar het hier en nu brengt. Het heeft componenten van mindfulness en heeft de intentie om psychologische flexibiliteit te vergroten. ACT wordt gebruikt om de kracht van destructieve cognitieve, emotionele en gedragsprocessen te verminderen. Het helpt om de beleving van pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen en zelfwaardering te vergroten; leven in het hier en nu, in vrede met het eigen leven. In ACT worden veel metaforen gebruikt om een beeld over bepaalde situatie te veranderen of acceptatie makkelijker te maken. 

ACT: bij welke klachten?

ACT kan jou helpen als je je herkent in de onderstaande problemen:

  • Negatief zelfbeeld
  • Belemmerende gedachten
  • Pijnlijke belevenis
  • Piekeren
  • Omgaan met moeilijke situaties
  • Angsten

Behandeltraject ACT

Het doel van ACT als therapie is niet zozeer om de klachten te verminderen, maar om persoonlijke veerkracht te vergroten. Die veerkracht bouw je op door aan specifieke vaardigheden te werken die je helpen om met lastige situaties beter om te gaan. Samen met Ilkana werk je in een aantal sessies aan het vergroten van je zelfbewustzijn en ontwikkel je vaardigheden die jou helpen om soepeler mee te bewegen met de uitdagingen die het leven dagelijks biedt. 


empoweru-accceptance-commitment-therapy

Wist je dat

 ACT je leert te accepteren wat is.

Het helpt om de beleving van pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen en zelfwaardering te vergroten; leven in het hier en nu, in vrede met het eigen leven.